ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Печат Е-мейл

Община Панагюрище, в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, § 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 година, осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с него и Закона за защита на личните данни.

Община Панагюрище не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица.


Информация относно Администратора на лични данни

Наименование:      Община Панагюрище

ЕИК:                     000351743

Седалище и адрес на управление: 4500, гр. Панагюрище, пл. “20-ти Април“ № 13

Телефон:               0357 60046, 0357 60041

Web site:                www.panagyurishte.bg


Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Име:                      Делчо Чопаринов

Данни за кореспонденция: 4500, гр. Панагюрище, пл. “20-ти Април“ № 13

Телефон:               0357 60045

Web site:                www.panagyurishte.bg

E-mail:                   praven.otdel@panagyurishte.bg


Ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се за Вас, нарушава правата Ви, имате право да подадете жалба до посоченото длъжностно лице и/или до Комисията за защита на личните данни, с

Адрес:                   София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Web site:                www.cpdp.bg
file icon pdf Заповед 282 от 22.05.2018 г.

file icon pdf Политика за защита на личните данни

file icon pdf Вътрешни правила за изпълнение на закона за защита на личните данни

file icon pdf Политика за неприкосновеност и защита на данните