Утвърдени са маломерните паралелки в училищата на община Панагюрище за новата учебна година Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


С подкрепата на Община Панагюрище и отпускане на допълнителни средства ще бъде обезпечен учебният процес в маломерните паралелки в общинските училища.

На редовно заседание, Общински съвет – Панагюрище взе решение, по внесено предложение от кмета на Община Панагюрище за утвърждаване на маломерни паралелки в училищата на община Панагюрище за учебната 2023/2024 година.

През новата учебна година маломерни паралелки ще има в: ОУ „Свещ. Недельо Иванов“, село Поибрене; ОбУ „Отец Паисий“, село Попинци; ОУ „Двайсти април“, град Панагюрище.

Дофинансирането на паралелките извън определените по стандарти за съответната дейност за учебната 2023/2024 година ще бъде 20% от размера на стандарта за ученик. Ще бъдат отпуснати средства в размер на 32 417 лв. за учебната 2023/2024 година, които  са планирани в Бюджет 2023 година на Общината за дофинансиране на маломерните паралелки.