Регистри Печат Е-мейл
Написано от Administrator   alt


Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Регистър концесии

Регистър на частна общинска собственост

Регистър публична общинска собственост

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експоатация на строежи

Регистър на технически паспорти на сгради

Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в населените места

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Регистър на земи общинска собственост, отдадени под наем

Регистър на разпоредителните сделки - Безвъзмездно право на ползване

Регистър на разпоредителните сделки - Отстъпено право на строеж

Регистър на разпоредителните сделки - Продажби

Регистър на общинските предприятия

Регистър - АОС (публична)

Регистър АОС (частна)

Регистър на рекламните съоръжения

Регистър на категоризираните и регистрираните места за настаняване 2024

Регистър на категоризираните заведения за хранене и развлечения 2024

Регистър на издадените разрешитрлни за удължено работно време към 22.02.2024г.


Последно променен на Понеделник, 11 Март 2024 10:06