Местни избори 2023 Печат Е-мейл

 

file icon pdf  График за получаване на машини 04.11.2023 г.


file icon pdf График за получаване на изборни книжа и материали 04.11.2023

file icon pdf График за получаване на изборни книжа и материали на 28.10.2023


file icon pdfПокана за участие в консултации за определяне на състава на Общинска избирателна комисия (ОИК) за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

file icon pdf Заповед №576/29.08.2023 г.

file icon pdf Заповед 583 от 04.09.2023

file icon pdf Покана за консултации

file icon pdf Заповед №640 от 21.09.2023

file icon pdf Заповед 707 от 16.10.2023 г.


file icon pdf СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г. (чл.39, ал.1 ИК)
file icon pdf ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за публикуване

file icon pdf ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II

file icon pdf  СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция през Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/


Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/ .

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.  • Активно избирателно право
  • Избирателни списъци и гласуване по настоящ адрес
  • Гласуване на избиратели с увреждания

https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/campaign/subtitles-videofile icon pdf Кметства, в които ще се произвеждат избори за кмет на кметствоfile icon pdf Мерки позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден на територията на община Панагюрище.