Финансовото поощрение за даровитите деца в община Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от PR   


Експертно – консултативна комисия, назначена със Заповед № 478/ 14.07.2023 година на кмета на община Панагюрище, оцени и класира исканията за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби от община Панагюрище, подадени в обявения срок, през първата сесия за  2023 година.

Комисията определи общо 147 еднократни финансови поощрения съгласно Правилника за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище за индивидуално или отборно класиране на международно, национално и регионално ниво, разпределени в три области: НАУКА – 16; ИЗКУСТВА – 70 и СПОРТ – 67. Общата финансова стойност е 11 900 лева.

Изплащането на еднократните финансови поощрения ще започне през месец септември. Средствата ще могат да се получат от родител/настойник срещу представен документ за самоличност, в Център за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище.

file icon pdf ПРОТОКОЛ № 02 от 14.07.2023 г. от дейността на Експертно-консултативната комисия за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище, назначена със Заповед № 478 от 14.07.2023 г. на кмета на Община Панагюрище.