ИдентификацияЕкип Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

Със заповед на Кмета на община Панагюрище, е създадена Работна група за подготовка и одобряване на „План за интегрирано развитие на община Панагюрище (ПИРО) за периода 2021-2027г.”, в състав:

Ръководител на работната група: Галина Матанова – заместник- кмет „Хуманитарни дейности“

Членове на работната група:

 1. Таня Ненкова – секретар на Община Панагюрище
 2. Арх. Николай Младенов – гл.архитект на община Панагюрище
 3. Цветана Якова – началник отдел ФСДБ
 4. Донка Чамова – н-к отдел АПИО
 5. Мария Станкова - началник отдел ОПЕП- технически секретар
 6. Арх. Никола Бояджиев – началник отдел ТСУ
 7. Анелия Караколева – началник отдел СДЗ
 8. Ангелина Пежева – началник отдел ООС
 9. Стоянка Добрева – главен експерт Образование, младежки дейности и спорт
 10. Стойчо Узунов – старши юрисконсулт
 11. Красимира Георгиева

Задължения на работната група:

 1. Работната група отговаря за подготовката и одобряването на План за интегрирано развитие на община Панагюрище за периода 2021-2027година;
 2. Работната група разглежда и приема извършената работа на изпълнителя и дава препоръки за неговото изпълнение.
 3. Представителите от съответните ресорни отдели, ангажирани в Работната група отговарят за предоставяне на необходимата информация, свързана с подготовката на плана; участват в срещи с представители на изпълнителя и други заинтересовани страни за обсъждане на специфични въпроси, свързани с неговата подготовка.
 4. Дейността на Работната група приключва с приемането на План за интегрирано развитие на община Панагюрище за периода 2021-2027 година от Общински съвет – Панагюрище.

Ръководителят на Работната група координира осъществяването на всички необходими процедури по разработването на План за интегрирано развитие на община Панагюрище за периода 2021-2027година в съответствие със Закона за регионално развитие, Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие и Методически указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 година, одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Всеки жител на общината може да участва при избора на цели и приоритети, дa пpeдлaгa peшeния на съществуващи проблеми, да инициира конкретни проектни идеи, които да бъдат включени в програмата за реализация и дa paбoти зa peaлнa пpoмянa. Своите предложения можете да отправяте в Център за административно обслужване в сградата на Общинска администрация Панагюрище и директно чрез e-mail: piro@panagyurishte.bg


Последно променен на Петък, 20 Август 2021 14:43