Седем са одобрените за финансиране творби на местни творци по проект ПАНАГЮРИЩЕ – ДУХОВНОСТ И ТВОРЧЕСТВО В ЕДНО Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   
И през 2021 година Община Панагюрище стимулира местните творци по проект  „Панагюрище – духовност и творчество в едно“.  Одобрените проектни предложения за финансиране  за 2021 година са:


-    г-жа Донка Кацарева – „Закодирано в отблясъци“ – художествена литература;

-   г-жа Дидка Гемиджиева – „Здравей, хлапе!“ – художествена литература – стихосбирка, книжка девета;

-    г-н   Иван Станчев – „И целуни Небето, където и да си“ – художествена литература – стихосбирка;

-   г-н   Александър Пенчев – „Ще ти подаря снежинките“ – художествена литература – стихосбирка;

-   г-жа Катя Зографова – „Бележити жени на България“ – художествена литература;

-   г-н   Боян Ангелов – „Ако изобщо има бряг“ – художествена литература – стихосбирка;

-          Народно читалище Никола Йонков Вапцаров1927, село Бъта – „Който може си го може“ – художествена литература – алманах – лично творчество;


Всички проектни предложения бяха разгледани от независимите външни експерти – г-н Георги Спасов – член на Съюза на българските писатели, носител на наградата на Съюза на българските писатели за сатира през 2011 година и г-н Тодор Каракашев - член на Съюза на българските писатели, носител на няколко национални награди за поезия, есе и превод.

Постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт на Общински съвет - Панагюрище разгледа и коментира рецензиите на външните експерти и с Протокол № 47/14.06.2021 година одобри проектите за финансиране.

„Панагюрище – духовност и творчество в едно” предлага развитие и популяризиране на културното историческо наследство на общината, издига качеството на създавания културен продукт и неговото разпространение, стимулира и насърчава културното многообразие , а една от специфичните цели, заложени в тази програма, е превръщането на община Панагюрище в престижен културен център на региона и страната.


Последно променен на Петък, 25 Юни 2021 14:00