ИдентификацияРегистри Печат Е-мейл
Написано от Administrator   alt


Регистър на търговските дружества с общинско участие 2022

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Регистър концесии

Регистър на частна общинска собственост

Регистър публична общинска собственост

Регистър на общинските предприятия

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експоатация на строежи

Регистър на технически паспорти на сгради

Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в населените места

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Регистър на земи общинска собственост, отдадени под наем

Регистър на разпоредителните сделки - Безвъзмездно право на ползване към 09.11.2022 г.

Регистър на разпоредителните сделки - Отстъпено право на строеж към 09.11.2022 г.

Регистър на разпоредителните сделки - Продажби към 09.11.2022 г.

Регистър на общинските предприятия

Регистър - АОС (публична) към 09.11.2022 г.

Регистър АОС (частна) към 09.11.2022 г.

Регистър на рекламните съоръжения към 09.11.2022 г.


Последно променен на Четвъртък, 10 Ноември 2022 10:28