ИдентификацияНормативни актове Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕfile icon pdf Проект на Наредба за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета и за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности на Община Панагюрище

Дата: 14.07.2023 г.


file icon pdf СПРАВКА

Дата: 15.08.2023 г.


file icon pdf Годишен отчет за изпълнение на програмите по енергийна ефективност за 2022 година

Дата: 09.12.2022 г.


Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове в процеса по изработване на проект на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите  и юридическите лица. Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане по компетентния орган, съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите. В законоустановения срок от 30 дни, Община Панагюрище чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: panagyurishte@panagyurishte.bg.

file icon pdf ДОКЛАД

file icon pdf Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА


дата: 14.01.2022 г.


file icon pdf Решение № 317 от 28.10.2021 г. - Приемане на дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за 2021 - 2030 г.

file icon pdf ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2021 - 2030 г.

file icon pdf Решение № 44 от 13.02.2020 г. - Приемане краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2020 – 2023 година

file icon pdf КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2020 - 2023

Последно променен на Вторник, 15 Август 2023 07:46